förbise

förbise
• försumma, negligera, ignorera
• vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • forbise — verb a) To give as an example. b) To furnish with examples …   Wiktionary

  • forbise — for|bi|se vb., forbiser, forbiså, forbiset; forbises; forbisås (overse; se bort fra) …   Dansk ordbog

  • förbise — v (förbisåg, förbisett, förbisedd) av misstag inte lägga märke till …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • åsidosätta — • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

  • eftersätta — • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

  • försumma — • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

  • ignorera — • försumma, negligera, ignorera • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

  • missköta — • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

  • negligera — • försumma, negligera, ignorera • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

  • nonchalera — • avfärda, försmå, förkasta, refusera • vårdslösa, vanvårda, missköta, vansköta, eftersätta, åsidosätta, negligera, förbise, ignorera …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”